rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від  30 січня 2013 року                                                                                         4

 

«Про створення при

виконкомі адмінкомісії»

 

 

      Керуючись підпунктом 4 пункту “б”  ст.38, ст. 40 Закону України “ Про місцеве самоврядування в України” та ст. ст. 213, 215, 218, 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ

 

  1. Створити при виконкомі Рожнівської сільської ради адміністративну комісію у складі:

  Голова комісії – Бєлінська Тетяна Григорівна;

  Заступник голови комісії – Новак Людмила Іванівна

  Відповідальний секретар – Нестеренко Тетяна Василівна;

          Члени комісії – Нестеренко Наталія Миколаївна;

                                   - Біленко Олена Вікторівна

                                   

  1. Затвердити Положення про адміністративну комісію при Рожнівській сільській раді (додається).

 

  1. Уповноважити складати протокол  про адміністративні правопорушення:

-         Кримець Вікторії Вікторівні – секретарю виконкому сільської ради;

-         Мехед Олені Василівні -  землевпоряднику сільської ради;

-         Боровику Олексію Миколайовичу – член громадського формування “Деснянський патруль”;

-         Герасименку Миколі Олександровичу – нач. сільської пожежної команди;

-         Майстренку Вадиму Васильовичу – дільничному інспектору міліції;

-         Кабишу Володимиру Михайловичу - депутату сільської ради;

-         Селюку Анатолію Олексійовичу - начальнику рятувальної станції.

 

  1. Затвердити бланк Протоколу про адміністративне правопорушення (додається).

 

 

 

 

Сільський голова                                          Т.І.Мехед

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Рожнівської сільської ради № 4

від 30 січня 2013 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті

Рожнівської сільської ради

 

     1. Адміністративна комісія при  виконкомі Рожнівської сільської ради  відповідно до ст. 213 Кодексу України про адміністративні правопорушення є органом, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення.

     2. Адміністративна комісія  утворюється за рішенням  виконкому сільської ради, відповідно до підпункту 4 пункту “б” статті 38 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”, на строк  повноважень ради.

      3. Виконавчий комітет сільської ради утворює адміністративну комісію у складі голови, заступника, відповідального секретаря, а також членів комісії. Кількість членів комісії встановлюється виконавчим комітетом в залежності від обсягу роботи. Виконавчий комітет може  провадити зміни в складі адміністративної комісії на протязі строку її діяльності.

      4. До складу адміністративної комісії можуть входити члени територіальної громади с. Рожни – депутати сільської ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, члени трудових колективів, пенсіонери і т.і.

        Не можуть входити до складу адміністративної комісії посадові особи, уповноважені  складати протоколи про адміністративне правопорушення та представники установ та організацій, в яких працюють ці посадові особи, а також працівники прокуратури, суду.

       5. Адміністративна комісія в своїй роботі підзвітна і підконтрольна виконавчому комітету Рожнівської сільської ради. В усіх питаннях, віднесених до її компетенції, адміністративна комісія взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, утвореними Рожнівською сільською радою.

       6. В своїй діяльності адміністративна комісія керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства, рішеннями Рожнівської сільської ради, цим Положенням.

      7. Члени комісії працюють на громадських засадах. Виконавчий комітет  селищної ради забезпечує комісію приміщенням, засобами звязку, необхідними бланками та  канцелярськими приладами.

      8. Основними завданнями адміністративної комісії є:

-         своєчасне, всебічне, повне і обєктивне зясування обставин кожної справи, що надходить на розгляд комісії;

-         вирішення справи в точній відповідності  з чинним законодавством;

-         забезпечення виконання винесеної по справі постанови;

-         виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень;

-         запобігання скоєнню правопорушень в селі Рожни;

-         виховання членів територіальної громади в дусі додержання законів.

  9. Адміністративна комісія  розглядає усі  справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, що Кодексом України про адміністративні правопорушення віднесені до відання інших органів (посадових осіб).

  10. Адміністративна комісія має право розглядати  справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини її складу.

  11. Місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення, порядок підготовки до розгляду справи та порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також зміст  протоколу засідання по справі про адміністративне порушення встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

   12. Справа про адміністративне правопорушення  розглядається комісією у відкритому засіданні, крім випадків, коли це суперечить інтересам  охорони державної таємниці.

    З метою підвищення виховної та запобіжної ролі провадження  в справах  про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися  безпосередньо у трудових колективах, за місцем навчання  чи проживання порушника.

   13. Розглянувши справу про адміністративне  правопорушення, адміністративна комісія виносить постанову у формі рішення. Зміст та види постанов, порядок її оголошення та вручення особі, щодо якої її винесено, та потерпілому визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

   14. Постанову адміністративної комісії може бути оскаржено у виконавчий комітет Рожнівської сільської ради або в районний суд, рішення якого є остаточним. Строки та порядок  оскарження визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

    15. Постанова про накладення  адміністративного стягнення, а також рішення по скарзі чи протесту на таку постанову є обов’язковою для  виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами.

     16. Адміністративна комісія здійснює контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення. Строки виконання постанов про адміністративня стягнення  визначаються  Кодексом України про адміністративні правопорушення.

      17. Адміністративна комісія доводить до відома громадськості села Рожни результати розгляду справ про адміністративні правопорушення у прийнятний для неї спосіб.

      18.Встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, адміністративна комісія вносить в державний орган чи орган місцевого самоврядування, посадовим особам підприємств, установ чи організацій пропозиції про вжиття заходів щодо усунення  цих причин та умов.

 

 

Сільський голова                                 Т.І. Мехед

 

Додаток № 2

до рішення виконкому

Рожнівської сільської ради

№ 4 від 30 січня 2013 року

ПРОТОКОЛ  ПРО  АДМІНІСТРАТИВНЕ  ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

              ч._____ст._____Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

“____”_______200  р. _____год._____хв.       ______________________________________

                                                                                        (місце складання протоколу)

Складено особою,уповноваженою виконкомом__________________________сільської, (селищної) ради Броварського району __________________________________________

                                                                         ( посада особи, яка склала протокол)

____________________________________________________________________________

                            (прізвище, ім”я, по батькові особи, яка склала протокол)

Відомості про особу порушника:      _____________________________________________

                                                                        ( прізвище, імя, по батькові)

Число, місяць,рік народження  ___________________________________________________

Місце народження:_____________________________________________________________

Місце проживання, телефон_____________________________________________________

Місце роботи,посада,телефон____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Документ,що засвідчує особу___________________________________________________

Місце, час, суть скоєнного правопорушення ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріальна шкода ___________________________________________________________  

Потерпілі: (прізвище,ім”я, по батькові,адреса)

1.___________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Свідки: ( прізвище, ім”я, по батькові, адреса )

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Пояснення порушника: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші відомості ________________________________________________________________

 

З протоколом порушник ознайомлений. Права і обовязки,передбачені ст.268 КУАП порушникові розяснені.

Підписи:

1.Порушника(якщо від підпису відмовляється,про це робиться запис)______________

 

2.Потерпілі: 1.____________(______________) 2.________________(__________________)

3.Свідки: 1._________(___________) 2.________(___________) 3._________(___________)

4.Особа,що склала протокол           _______________________________________