rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                            ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

 

від  26  березня  2012 року                                                            

 

 

“Про розподіл обов’язків між

  головою та секретарем

  Рожнівської сільської ради”

 

             Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»,  керуючись  ст. 42, 50  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Рожнівської сільської ради

                                               В И Р І Ш И В:

 

1.      Затвердити розподіл обов’язків між сільським головою та секретарем сільської ради

(розподіл обов’язків додається).

 

Сільський голова                                    Т.І.Мехед

 

                                                                                                Додаток № 1

                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                 від 26.03.2012 року № ______

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою і секретарем Рожнівської сільської ради

 

Секретар Рожнівської сільської ради Хавро Галина Миколаївна:

 

1.      Організовує роботу виконавчого комітету Рожнівської сільської ради, сесії ради, зборів:

-          забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, сесії, зборів, повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

-          забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;

-          організовує доведення за стан діловодства, обліку і звітності;

-          несе відповідальність за оформлення, які повинні мати визначений комплекс реквізитів та стабільний порядок їх розміщення, найменування установи-автора документа, назва виду документа, індекс, текст, візи, відмітки про погодження документа, засвідчення документа (підпис, затвердження, печатка), відмітка  про проходження та виконання документа;

-          видає довідки;

-          проводить реєстрацію актів цивільного стану;

-          проводить урочисті реєстрації шлюбів;

-          вчиняє нотаріальні дії;

-          відповідає за ведення по господарських книг;

-          проводить реєстрацію заяв громадян;

-          є відповідальною особою за основний і малоцінний інвентар;

-          відповідає за роботу постійних комісій;

-          є відповідальною за друкування розпоряджень сільського голови;

-          проводить перезакладку погосподарських книг;

-          веде алфавітну книгу.

                     -       вносить інформацію на веб-сайт у мережі Інтернет  Рожнівської сільської ради.

Секретар виконкому                                            Г.М.Хавро

 

                                                                                                Додаток № 2

                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                 від 26.03.2012 року № ______

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою і секретарем Рожнівської сільської ради

 

Сільський голова Рожнівської сільської ради Мехед Тетяна Іванівна:

 

1.      Сільський голова Рожнівської сільської ради очолює раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльності і організовує їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань.

2.      Сільський голова згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідає та здійснює виконання повноважень, делегованих йому і виконавчому комітету державою, та виконує обов’язки згідно даної статті:

-          скликає сесії ради, веде засідання ради, підписує її рішення;

-          організовує підготовку сесії ради і питання, що виносяться на розгляд сесії;

-          видає розпорядження;

-          представляє раду у відносинах з державними органами та іншими органами самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, рухами, іншими обєднаннями громадян, підприємствами (обєднаннями), організаціями, установами і громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

-          представляє раді кандидатури для обрання заступника голови ради, голів постійних комісій та інших комісій ради;

-          координує діяльність постійних комісій ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-          надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів до реалізації пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених на сесіях ради;

-          організовує узагальнення наказів виборців, попередньо розглядає і подає раді підготовлені виконавчим комітетом ради заходи щодо їх виконання. Сприяє депутатам у реалізації даних їм наказів;

-          забезпечує гласність у роботі ради та її органів, організовує обговорення громадянами проектів і рішень ради, важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки;

-          організовує відповідно до рішень ради проведення місцевих референдумів;

-          забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;

-          вносить на розгляд ради питання щодо організації виборів відкликання депутатів виборцями;

-          здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу;

-          регулярно інформує раду про стан справ на території і з інших питань не менше, ніж один раз на рік або на вимогу не менше половини депутатів, звітує перед радою про свою діяльність;

3.      Забезпечує додержання Конституції України, виконання Законів України, Указів та розпоряджень Президента України, рішень Верховної ради та Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів Держави, рішень рад вищого рівня.

4.      Розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку території села сільської ради та подає їх на розгляд сесії сільської ради.

5.      Вносить районній раді пропозиції до проектів програм соціальноз-економічного, культурного та духовного розвитку території сільської ради.

6.      Організовує складання і подає на затвердження сесії  ради проект місцевого бюджету та забезпечує його виконання.

7.      Керує комунальною власністю сільської ради.

8.      Координує роботу підприємств, установ, організацій, що належать комунальній власності сільської ради.

9.      Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами і організаціями.

10.  Здійснює заходи, пов’язані з мобільною підготовкою та цивільною обороною на території сільської ради.

11.  Подає на розгляд сільської ради перелік об’єктів місцевого господарства та комунальної власності.

12.  Веде особистий прийом громадян.

13.  Контролює роботу установ і організацій, що знаходяться на території ради.

14.  Проводить збори громадян села (сходки).

15.  Проводить ділові зустрічі.

16.  Проводить оперативні наради з керівниками установ і організацій.

17.  Вирішує питання соціально захисту громадян.

 

Секретар виконкому                                   Г.М.Хавро