rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 
РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАД

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від  18 липня 2012 року                                                                               93

 

 

“ Про затвердження тимчасового положення

про порядок розгляду питань

щодо організації та проведення зборів, мітингів,

походів та демонстрацій у Рожнівській сільській раді ”

 

            На підставі ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою удосконалення порядку розгляду повідомлень щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у Рожнівській сільській раді, керуючись ч.6 ст.59 вказаного Закону, виконавчий комітет Рожнівської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.        Затвердити тимчасове положення  “Про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів,  мітингів, походів та демонстрацій ” (додаток №1 ).

2.      Затвердити склад узгоджувальної комісії з розгляду повідомлень щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у Рожнівській сільські раді (додаток №2 )

3.      Секретарю Рожнівської сільської ради забезпечити публікацію цього рішення у газеті “Нове життя”.

4.      Контроль за виконанням цього рішення на сільського голову Рожнівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Т.І.Мехед.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення виконкому

Рожнівської сільської ради

від 18.07.2012р. №93

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду питань щодо організації

та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій

у селі Рожни Броварського району Київської області

 

1.Загальні положення.

Тимчасове Положення про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій (надалі масові заходи) у селі Рожни Броварського району Київської області розроблено у відповідності до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.1997р., Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» (діючого на території України відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР») та з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001р. №4-рп/2001 і вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Основні терміни:

Збори - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально обладнаному, пристосованому приміщенні та/або на відкритому місці, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Мітинг - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Демонстрація - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях для відкритого, як правило ілюстрованого, вираження певних настроїв, протесту, незгоди з діяльністю державних органів чи органів місцевого самоврядування, інших держав та міжнародних установ.

Однією із форм прояву демонстрації є пікетування.

Похід - це масовий, направлений, організований рух людей, який проводиться з тою ж метою, що і збори, мітинг чи демонстрація.

Заінтересовані особи (організатори) - уповноважені представники громадян, об'єднань громадян, якими прийнято рішення про проведення масового заходу.

Узгоджувальна комісія - це постійно діючий орган при виконавчому комітеті Рожнівської сільської ради, який при необхідності розглядає повідомлення заінтересованих осіб про проведення громадських, політичних та інших масових заходів. Склад узгоджувальної комісії затверджується рішенням міськвиконкому.

2.Інформування щодо проведення масових заходів.

2.1. Повідомлення щодо проведення масових заходів подається заінтересованими особами в письмовій формі завчасно - не пізніш як за 10 днів до наміченої дати їх проведення.

У разі проведення масових заходів членами трудових колективів підприємств за межами цих підприємств орган (особа), який очолює захід (страйк) повинен повідомити про це не пізніш ніж за сім днів (ст.19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»).

2.2. Повідомлення про проведення масових заходів подається до райдержадміністрації у разі:

а) участі у масових заходах більше 1 тисячі  осіб;

б) проведення масових заходів у центральній частині села ( біля будинку культури);

в) пікетування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

В інших випадках повідомлення подається до виконавчого комітету села за місцем проведення масового заходу.

2.3. В повідомленні обов'язково повинні бути вказані мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, орієнтовна кількість учасників, прізвища, імена, по батькові заінтересованих осіб (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), номер контактного телефону, дата подачі повідомлення. В ньому також оговорюються форми та методи гарантованого забезпечення заінтересованими особами громадського порядку під час проведення масового заходу, використання звукопідсилювачів, тощо.

3.Реєстрація повідомлення, його розгляд

та сповіщення заінтересованих осіб.

3.1. Повідомлення про проведення масових заходів подається в двох примірниках, на одному з яких робиться відмітка про прийняття.

3.2. Повідомлення про проведення масових заходів з дотриманням терміну, передбаченого п. 2.1. цього Положення, підлягає обов'язковій реєстрації, яка здійснюється сільською радою в день його подання.

3.3. Повідомлення про проведення масових заходів, подані з порушенням терміну, передбаченого п. 2.1 цього Положення, Рожнівською сільською радою не приймаються і не реєструються.

У разі надходження з порушенням терміну повідомлення у формі телеграм та поштових листів секретарем складаються відповідні акти у двох примірниках.

Повідомлення з одним примірником акту про його надходження з порушенням терміну подачі передаються до Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони для надання роз'яснень та повернення зацікавленій особі або членам трудових колективів.

3.4. Повідомлення про проведення масових заходів вивчається керівником узгоджувальної комісії, який визначає необхідність розгляду цього повідомлення на засіданні узгоджувальної комісії.

3.5. На засідання комісії обов'язково запрошується заінтересована особа.

3.6. З метою забезпечення громадського порядку, нормальної роботи транспорту, державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування узгоджувальною комісією, за згодою заінтересованих осіб, може бути змінено час, місце і порядок проведення масового заходу.

3.7. За результатами розгляду повідомлення узгоджувальною комісією може бути прийняте рішення про неможливість проведення масового заходу, якщо це загрожує інтересам національної безпеки та громадського порядку, або зміст повідомлення не відповідає вимогам п.2.3. цього положення, з одночасним направленням до суду позову щодо обмеження чи заборони проведення масового заходу.

Під час розгляду повідомлення про проведення масових заходів ведеться протокол засідання узгоджувальної комісії, який є однією з підстав для підготовки та видання відповідного розпорядження сільського голови або підготовки позову до суду.

3.8. Про результати розгляду повідомлення заінтересованій особі Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони повідомляє в письмовій формі не пізніш ніж за 5 днів, а орган (особа), який очолює страйк, не пізніш ніж за 1 день до часу проведення відповідного масового заходу. Заінтересована особа може отримати повідомлення на руки при наявності документу, який підтверджує її повноваження.

4.Проведення масових заходів.

4.1. Масові заходи проводяться відповідно до цілей, зазначених у повідомленні, а також у визначені строки та в обумовлених місцях.

4.2. Місцями проведення демонстрацій та походів, мітингів, встановлення палаток, наметів є:

а) відрізок вул. Щорса.

б) в центрі села (біля будинку культури)

Мітинги незалежно від кількості їх учасників не повинні заважати вільному руху транспортних засобів та проходу перехожих.

4.3. Не допускається:

а) проведення масових заходів в межах парків, скверів та інших місцях відпочинку громадян;

б) одночасне проведення будь-яких масових заходів в місці, де вже узгоджено в установленому порядку проведення інших масових заходів;

в) проведення мітингів, пікетів безпосередньо перед адміністративними будівлями установ та організацій, що заважає роботі або якимось чином перешкоджає населенню відвідувати ці установи та організації;

г) проведення масових заходів раніше 8.00 та пізніше 22.00 години.

5. Встановлення тимчасових споруд

при проведенні масових заходів.

Чинним законодавством України не передбачено встановлення будь-яких тимчасових споруд (огорожі, намети тощо) при проведенні масових заходів.

Якщо в повідомленні про проведення масових заходів зазначено намір про встановлення тимчасових споруд, таке повідомлення підлягає обов'язковому розгляду на узгоджувальній комісії.

За результатами розгляду повідомлення узгоджувальна комісія може прийняти рішення про можливість встановлення тимчасових споруд лише в місцях, спеціально визначених органами місцевого самоврядування.

При вирішенні питання встановлення тимчасових споруд під час проведення масових заходів необхідно враховувати вимоги законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про об'єднання громадян», «Про інформацію», Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, Правил благоустрою території села Рожни, затверджених рішенням 12 сесії Рожнівської сільської ради 06 скликання від 01.09.2012 № 321.

 

 

6.Заключні положення.

5.1. Загальноміські масові заходи повинні бути припинені на вимогу представників Броварського МВС, або Державної виконавчої служби якщо:

а) не було подано або несвоєчасно подано повідомлення до міськвиконкому про проведення заходу;

б) судом обмежено або заборонено проведення заходу;

в) порушується порядок проведення заходу;

г) виникла небезпека для життя і здоров'я громадян;

д) порушується громадський порядок.

5.2. Особи, які порушили встановлений порядок організації і проведення масових заходів, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення масових заходів їх учасниками, підлягає відшкодуванню у встановленому законодавством порядку.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення виконкому Рожнівської сільської ради

від 18.07.2012 № 93

 

СКЛАД

узгоджувальної комісії з розгляду повідомлень щодо організації та проведення

зборів, мітингів, походів та демонстрацій в с. Рожни Броварського району Київської області

 

Мехед Тетяна Іванівна  - керівник узгоджувальної комісії, сільський голова;

Кримець Вікторія Вікторівна  - заступник керівника узгоджувальної комісії, секретар ради;

Бєлінська Антоніна Леонідівна - секретар узгоджувальної комісії, спеціаліст землевпорядник сільської ради.


Члени узгоджувальної комісії:

Кабиш Володимир Михайлович  - голова постійної комісії при Рожнівській сільській раді;

Козаченко Віктор Михайлович  - голова постійної комісії при Рожнівській сільській раді;

Нестеренко Тетяна Василівна  - голова постійної комісії при Рожнівській сільській раді;

 

 

               Секретар виконавчого комітету                                    В.В. Кримець