rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сорок третя позачергова сесія 06 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

          

 від  24 січня  2014 року                                                                                          1346

 

“ Про сільський бюджет

на 2014  рік ”

 

             Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21,05,1997 року

 № 280/97 Верховної ради “ Про місцеве самоврядування в Україні ” частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “ Про державний бюджет  України на 2014 р”  Рожнівська сільська рада

 

                                                         ВИРІШИЛА:

 

1.       Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі               1484,9 тис.грн. Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі              1393,5 тис.грн.,  спеціального фонду бюджету  91,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. (додаток №1)

2.      Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі              1484,9 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі          1393,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  91,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.       Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  5,0 тис.грн.

4.      Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток № 4)

            дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 44,8 тис. грн.;

субвенцій (окремо за видами) місцевим бюджетам на виконання спільних соціально    економічних програм у сумі  28,9 тис. гривень.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у сумі 36,4 тис.грн.

  1. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

     Оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111 )

     Нарахування на заробітну плату ( код 2120 )

     Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220 )

     Забезпечення продуктами харчування ( код 2230 )

     Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

     Виплата  процентів за державним боргом ( код 2120 )

     Трансферти місцевим бюджетам ( код 2620 )

     Трансферти населенню ( код 2700 )

6.       Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 189,8  тис. грн.. (додаток 5).

7.       Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.      Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

                                 Сільський голова                                Т.І. Мехед