rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
                                                   04.12.2011

 

             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

«Про встановлення фіксованих
ставок єдиного податку»

           Відповідно до п. 293.1 ст. 293  Закону України «Про внесення змін по Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» № 4014-VІ від 04.11.2011 р., керуючись ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська рада


ВИРІШИЛА:

1.     Встановити ставки єдиного податку до Національного класифікатора України (КВЕД ДК 009:2005), прийнятого наказом Держспоживстандарту України № 375 від 26.12.2005 року.
2.    Встановити ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3.    Встановити ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4.    Це рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.
5.    Головному бухгалтеру сільської ради забезпечити направлення цього рішення до органу державної податкової служби.
                                 Сільський голова                                      Т.І. Мехед   
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 рішення Рожнівської сільської ради "Встановлення фіксованих ставок єдиного
 податку місцевих зборів".
Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1.Опис проблеми.
У зв’язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011 р., на виконання п. 5 розділу XIX. Прикінцеві положення  та Закону України «Про внесення змін по Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» № 4014-VІ від 04.11.2011 р., Рожнівській сільській раді необхідно забезпечити прийняття рішеня щодо встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.
2. Мета та завдання регулювання.
Метою прийняття Рожнівською сільською радою даного регуляторного акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;
- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих зборів;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів. Завданням запропонованого проекту рішення є: - встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.

3. Альтернативні способи досягнення цілі.
Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.
Правове регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішення сільської ради для виконання на території села Рожни, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта.
Згідно з ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів.
Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Рожнівської сільської ради "Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів".
Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:
- доцільності,
- адекватності,
- прозорості,
- ефективності,
- передбачуваності,
- збалансованості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.
Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів у селі Рожни. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у селі і потребує затвердження Рожнівською сільською радою.
В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.
Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта.
У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:
Таблиця вигод і витрат.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Забезпечення надходжень до сільського бюджету Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта).
Суб’єкти підприємницької діяльності Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності села Сплата фіксованих ставок єдиного податку місцевих зборів у селі Рожни.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов’язковим до застосування на території села Рожни та діє на для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.
Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.

8. Показники результативності регуляторного акта.
Цільова група:
Суб’єкти малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Показники результативності:
Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до сільського бюджету.
Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на утримання соціальної сфери від надходжень до бюджету села.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками.