rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята сесія  06  скликання

Р І Ш Е Н Н Я від   02  лютого  2012 року                                                                 №  479

“Про затвердження місцевої
  Програми «Шкільний автобус»
  на 2012 рік


       На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради


ВИРІШИЛА:


1.    Затвердити місцеву цільову Програму «Шкільний автобус» на 2012 рік. 
(Програма додається)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.
               
 


                                           Сільський голова                                     Т.І.Мехед
                                                                                                                        Додаток № 1
                                                                                                    рішення 19 сесії 06 скликання
                                                                                                    від 02 лютого 2012 року  № ___

Місцева Програма
«Шкільний автобус» на 2012 рік

Загальна частина
             Організація регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти, що передбачено ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
              В селі Рожни за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення до місця навчання Рожнівського НВК і додому 37 учнів.
              Виконання місцевої програми дасть змогу  створити умови длязабезпечення регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів і педагогічних працівників.
             Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом укладання договору з КП «Рожнівське» на здійснення організованого підвезення.

Мета і завдання місцевої Програми
Метою місцевої Програми є:
-    виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
-    підвищення освітнього рівня сільського начелення;
-    раціональне використання кадрового портенціалу педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу у сільській місцевості.
Основними завданнями місцевої Програми є:
-    забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття базової середньої освіти;
-    створення умов  для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому.

Очікувані результати виконання місцевої Програми
        Фінансування місцевої Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Основні заходи місцевої Програми
№№
п/п    Зміст заходу    виконавці    Термін виконання
1.    Передбачити місцевим бюджетом кошти, необхідні для укладання угод по підвезенню учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому КП «Рожнівське»    сільська
рада    щороку
2.    Забезпечити підвезення учнів та педагогічних працівників до місця проведення районних свят, шкільних олімпіад та проходження військової диспансеризації    сільська
рада    щороку
3.    Передбачити місцевим бюджетом фінансування заходів, повязаних з організацією відпочинку учнів в пришкільному літньому таборі    сільська
рада    щороку
4.    Розроблення і затвердження транспортних маршрутів для перевезення учнів та педагогічних працівників    сільська рада,
КП «Рожнівське», відділення ДАІ МВ ГУ МВС України в Київській області    щороку
5.    Забезпечення контролю за безпекою перевезення учнів    відділення ДАІ МВ ГУ МВС України в Київській області    щороку


Секретар сільської ради                                     Г.М.Хавро