rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

                                                                
 
                             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
   Двадцять друга позачергова сесія 06 скликання
 
РІШЕНН Я
 
 18 квітня 2012 року                                                                                         № 570
 
«Про затвердження Програми щодо
 вдосконалення соціальної роботи із
 сім’ями, дітьми та молоддю у с. Рожни
 на 2012 – 2013 роки»
 
 
          Заслухавши інформацію сільського голови про Програму щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у с. Рожни на 2012-2013 роки, керуючись  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рожнівська сільська рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.      Затвердити Програму щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у с. Рожни на 2012-2013 роки.
(Програма додається).
 
2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культур, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.
                   
 
 
 
 
                                 Сільський голова                                      Т.І. Мехед  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Додаток № 1
                                                                                              до рішення 22 позачергової
                                                                                                 сесії 06 скликання
                                                                                              від 18.04.2012 року № ______
 
ПРОГРАМА
Щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю
У селі Рожни на 2012 – 2013 роки
1.      Загальні положення програми.
       Програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у с. Рожни на 2012-2013 роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), «Про соціальну роботу з дітьми, молоддю», «Про охорону дитинства» (із наступними змінами), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про попередження насильства в сім’ї», постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 року № 1125 і № 1126».
При розробці Програми враховувалися наступні обставини:
-         доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям сімей, дітей та молоді;
-         необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш незахищені категорії сімей, дітей та молоді.
Пріоритетні напрямки:
-         надання соціальної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітним, малозабезпеченим, неповним сім’ям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям та молоді з функціональними обмеженнями, молоді та неповнолітнім, що повертаються з місць позбавлення волі та умовно засудженим;
-         розвиток волонтерського руху з метою надання соціальної допомоги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.
2.      Мета Програми.
       Головною метою Програми є створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем для соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді. Програма є комплексом заходів, спрямованих на покращення добробуту людей, виявлення найбільш незахищених категорій сімей, дітей та молоді.
3.      Фінансування Програми.
        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
4.      Заходи щодо впровадження Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у с. Рожни на 2012-2013 роки
1.      З метою вирішення життєво важливих соціальних проблем сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання передачі дітей на утримання до державних установ, створення сприятливих умов для повернення дітей у родини та їх соціальної адаптації, забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей, надання таким сім’ям адресної допомоги.
2.      Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ях, створювати умови для естетичного і патріотичного виховання, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, впроваджувати нові форми і методи їх використання, особливу увагу приділяючи дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
3.      Впроваджувати у життя методику соціального супроводження осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення інтернат них та навчальних закладів повертаються на постійне місце проживання у село Рожни.
4.      Систематично аналізувати на спільних засіданнях постійних депутатських комісій разом з дільничним інспектором міліції, працівниками НВК становище найменш захищених категорій сімей в селі, інформувати про їх проблеми і надавати пропозиції щодо їх розв’язання.
5.      З метою подальшого вдосконалення роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також дітьми, схильними до девіантних проявів у поведінці, розширити мережу надання психолого-педагогічних консультацій з питань правової освіти молоді, тощо.
6.      З метою подальшого вдосконалення роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також з метою забезпечення розвитку та навчання дітей, які з різних причин не відвідують школу, створити і запровадити у селі систему соціального патронажу сімей.
7.      Активізувати роботу з благодійними організаціями та фондами щодо залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям з багатодітних сімей та дітям, які залишилися поза межами сімейного виховання, організації заходів, спрямованих на попередження дитячої бездоглядності.
8.      Про проведені заходи висвітлювати у «Рожнівському інформаційному віснику».
5.      Завдання Програми.
           Основні положення Програми спрямовані на створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем та потреб сімей, дітей, молоді. Досягнення головної мети Програми вимагає вирішення першочергових завдань, а саме: контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань соціального захисту сімей, дітей та молоді.
6.      Організація та контроль за виконанням Програми.
            Функції підготовки Програми виконує виконавчий комітет Рожнівської сільської ради, постійні депутатські комісії, НВК.
7.      Очікувані результати.
           Реалізація Програми передбачає виявлення сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм усіх видів допомог та виведення їх із складних життєвих обставин.
 
 
 
 
 
 
Секретар сільської ради              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Додаток
                                                                                                                    до Програми
 
ПЛАН
фінансового забезпечення виконання районної програми
щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю
у с. Рожни на 2012 – 2013 роки
 
№№
п/п
Зміст заходів
Виконавець
Термін виконання
Кошти, які необхідно передбачити
1.
Передбачити кошти на надання адресної дороги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку та під соціальним супроводом Броварського районного ЦСССДМ
Виконавчий комітет   Рожнівської сільської ради
Протягом дії
програми
 
1.1.
На придбання продуктів харчування (круп, борошна, олії, консерви)
 
 
2 тис. грн..
1.2.
На придбання побутової хімії та засобів для проведення косметичного ремонту помешкання
 
 
2 тис. грн..
1.3.
На придбання постільної білизни
 
 
2 тис. грн..
1.4.
На придбання спідньої білизни для дітей (труси, майки, носки)
 
 
2 тис. грн..
 
ВСЬОГО:
 
 
8 тис. грн..
 
Секретар сільської ради