rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Двадцять сьома позачергова сесія  06 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 13 листопада 2012  року                                                                                       № 821

 

Про затвердження Програми

Поводження з твердими побутовими відходами

на території села Рожни Броварського району

Київської області на 2012-2016 роки.

 

 

 

 

Заслухавши інформацію про необхідність затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території села Рожни, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рожнівська сільська рада:

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на території села Рожни Броварського району Київської області на 2012 - 2016 роки (додається).

2.Фінансування Програми поводження з твердими побутовими відходами на території села Рожни Броварського району Київської області на 2012 - 2016 роки здійснювати за рахунок сільського бюджету відповідно до затвердженого бюджету на поточний рік, власних коштів підприємства, інших джерел фінансування, що не заборонені законодавством.

3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

                                           Сільський голова                                     Т.І.Мехед

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням 27 позачергової сесії

 06 скликання

Рожнівської сільської ради

від 13.11.2012 року № 821

 

 

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами на території села Рожни Броварського району Київської області на 2012 - 2016 роки

 

1.Вступ

 

Питання поводження з твердими побутовими відходами з кожним роком потребує здійснення радикальних, комплексних, а найголовніше ефективних заходів щодо його вирішення.

Поводження з ТПВ є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності. Воно включає в себе дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення.

Програма поводження з твердими побутовими відходами – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з твердими побутовими відходами та благоустрою населеного пункту.

Програма поводження з твердими побутовими відходами в с. Рожни Броварського району Київської області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена для розв’язання проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалась з питання розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування проблеми, яка впливає на екологічний та соціальний стан району.

Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної напруги в с. Рожни.

Нормативно – правовою базою для розроблення Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів» та інші нормативно – правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу з питань житлово – комунального господарства.

 

 

2.Мета Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть покращенню екологічної ситуації в селі, забезпечення належної організації збирання та вивезення твердих побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я жителів села, а також створення ефективної системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

 

3.Основні завдання Програми

Головним завданням Програми є створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів (далі ТПВ) та впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини, у тому числі:

зниження та повна ліквідація екологічної напруги;

підвищення культури споживання;

співпраця місцевої влади, громадськості та підприємств у проведенні заходів екологічних програм.

Передбачається розв’язати такі основні завдання:

-       розширення потужностей із збирання, заготівлі відходів, їх використання як вторинної сировини у господарській діяльності;

-       оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, створення та облаштування контейнерних майданчиків;

-       впровадження роздільного збирання ТПВ;

-         удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ;

Проблема, яка має місце у сфері поводження з ТПВ, потребує негайного розв’язання та фінансування і повинна вирішуватися комплексно, тобто за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій та інших джерел фінансування).

 

 

4. Умови впровадження Програми

Важливими умовами впровадження Програми санітарного очищення с. Рожни, є:

1. Організаційні умови:

- збирання та вивезення ТПВ спеціалізованим автотранспортом з досвідом роботи;

- організація робіт з санітарної очистки та благоустрою села здійснює комунальне підприємство;

- сфері санітарної очистки та прибирання села приділяється належна увага з боку органу місцевого самоврядування, комунального підприємства та жителів села;

- низький платоспроможний рівень населення є причиною того, що оплата послуг з вивезення ТПВ не в достатній мірі фінансується.

2. Технологічні умови:

єдиною технологією поводження з ТПВ в с. Рожни є їх збирання та вивезення ТПВ на санкціоноване сміттєзвалище.

3. Технічне забезпечення:

- село має не значну кількість контейнерів для збирання ТПВ,  а утримання не відповідає сучасним санітарно – гігієнічним вимогам;

- село не має недостатньої кількість сміттєвозів, КП „Рожнівське” не спроможне виконати весь обсяг перевезень ТПВ.

Склад ТПВ:

- в складі ТПВ є значна кількість (близько 60% за масою) цінних компонентів вторинної сировини, яка значною мірою відбирається на стадії утворення  відходів тимчасово вільними безробітними мешканцями.

- в складі ТПВ є значний вміст паперу, полімерів, скла та інших, які є цінною вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення в достатній кількості, а вивозяться та захоронюються на сміттєзвалищах і є небезпечними забруднювачами навколишнього природного середовища;

 - в складі ТПВ є значна кількість органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання (50...60 %), які є причиною утворення фільтрату, що забруднює ґрунтові води,  та біогазу, який забруднює атмосферне повітря.

 

 

5.Механізм впровадження заходів Програми

Основою Програми є те, що утилізація побутових відходів, які складаються з різних компонентів, повинна здійснюватись окремо один від одного найбільш економічним та екологічно придатним засобом, не змішуючи їх між собою.

Комбінація різних, доповнюючи одне одного, технологічних рішень та заходів, а не одна технологія, навіть найбільш сучасна, можуть сприяти ефективному вирішенню проблем, що стосуються відходів споживання.

Комбінація технологій та заходів, включаючи скорочення кількості відходів, їх роздільний збір, вторинну переробку, компостування, захоронення залишків на екологічно безпечних полігонах повинна застосовуватись для утилізації тих чи інших компонентів відходів споживання. Усі ці технології повинні розроблятись комплексно, доповнюючи одна одну.

Впровадження Програми стане можливим за умови виконання таких заходів:

1. Просвітянська діяльність:

проведення екологічно – освітніх програм у дошкільних дитячих закладах, школах та інших навчальних закладах;

проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ серед населення.

2. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, у ході якого проводяться роботи з:

придбання спеціальної автомобільної техніки для транспортування відходів;

придбання контейнерів для роздільного збору відходів;

придбання урн для сміття у місцях масового відпочинку, на  зупинках транспорту і в інших необхідних місцях;

облаштування майданчиків для тимчасового складування ТПВ з дотриманням природоохоронних та санітарних вимог на території всього населенного пункту, з перспективою вивезення їх на сміттезвалище, полігон чи сміттєпереробний завод;

організації роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ);

Кожний етап впровадження в дію заходів проекту, їх позитивний результат дасть змогу оцінити ефективність та рівень корисності з реалізації цієї Програми.

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми

Спрямовуючи заходи із вирішення питання очікуються такі результати від впровадження Програми:

зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони твердих побутових відходів;

зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;

покращення санітарного стану села Рожни та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;

вдосконалення сфери поводження з ТПВ .

 

 

7. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів з реалізації Програми: здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємства та інших джерел фінансування, не заборонених чиним законодавством України.

В цілому для реалізації Програми  необхідно 634,50 тис. грн.

 

 

8. Додатки

Таблиця «Основні заходи та обсяги їх фінансування Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2016 роки с. Рожни Броварського району Київської області додається до Програми та є її невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               Т.І.Мехед