rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Двадцять восьма позачергова сесія  06 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 07 грудня 2012  року                                                                                       № 887

 

 

“Про Програму забезпечення охорони

громадського порядку та

безпеки на території с. Рожни

на 2013-2014 роки.”

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Мехед Т.І. - сільського голови про Програму забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на території с. Рожни Броварського району Київської області на 2013-2014 роки, виконавчого комітету сільської ради та керуючись ст. 26, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія сільської ради

 

 

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Програму забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на території села Рожни Броварського району Київської області на 2013-2014 роки затвердити (додається).

 

 

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед

 

 

 

 

“Затверджено”

рішенням 28 позачергової сесії 06 скликання

№ 887 від 07.12.2012 року

 

 

Програма

забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на території села Рожни на 2013-2014 роки

 

І. Загальні положення

Програма стабілізації діяльності громадської організації по дотриманні порядку на території села на 2013-2014 pp. розроблена відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування", Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, Закону України „Про міліцію”, Указу Президента України „Про додаткові заходи, щодо поліпшення діяльності ОВС та громадських формувань з охорони громадського порядку, Указу Президента України „ Про утворення місцевої міліції" № 29 /2001 від 22.01.2001 року, Програми вдосконалення організації роботи ДІМ, покращення їх матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби.

Необхідність формування цієї програми обумовлена підвищенням рівня роботи громадськості щодо забезпечення захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, їх власності, охорони громадського порядку в населеному пункті, необхідністю запобігання правопорушень, посилення боротьби із злочинністю, своєчасного виявлення фактів недодержання вимог законодавства та більш тісного співробітництва з населенням.

Формування Програми обумовлюється і складним станом у державі, недостатнім фінансуванням з державного бюджету на утримання відділу міліції в достатній чисельності.

Термін виконання програми 2013-2014 роки.

 

II Мета та завдання

Метою цієї програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів, тісної співпраці з дільничними інспекторами міліції та службою правоохоронних органів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

-         створення атмосфери громадської нетерпимості до злочинності;

-         ослаблення дії криміногенних факторів;

-           недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

-         витиснення злочинності з окремих сфер життя ;

-                викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-         закриття наркопритонів;

-         створення надійних перешкод поширенню кримінального насильства;

обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:

- зниження рівня злочинності, ослаблення громадської напруги, викликаної її впливом;

-   істотне підвищення рівня захисту громадян від злочинних групувань, витіснення кримінального елементу з території села;

-   поліпшення захисту прав, свобод, і власності, створення безпечних умов життя громадян в селі;

-   мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

-   зниження рівня вживання населенням наркотиків, алкоголю;

 

-       створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

-       підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками системи МВС України;

досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності;

- ведення обліку неблагонадійних сімей.

 

Програма передбачає такі основні заходи :

1.              Організаційне забезпечення профілактики злочинності систематично аналізувати стан правопорядку в населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях.

З особами, які порушують громадський правопорядок, проводити відповідну роботу, результати роботи висвітлювати в засобах масової інформації.

2.              Протидія організованій злочинності і корупції .

- Систематично проводити профілактичні заходи на ринках, підприємствах, установах з метою захисту суб'єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва.

3.      Зменшення кримінального впливу на економічні відносини.

4.      Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище.

З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечувати виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, проводити спільні з дільничним інспектором міліції оперативно-профілактичні операції.

5.   Протидія поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму.

6.   Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху.

Вживати заходи до розширення мережі громадських формувань, які беруть участь в наведенні громадського порядку і профілактичній роботі. Проводити заохочення громадян у разі їх участі в попередженні скоєння злочинів та їх розкриття.

Вживати заходи по контролю за іноземцями та тимчасово проживаючими, на предмет метою запобігання правопорушенням, що можуть зчиняються ними або стосовно них.

7.              Запобігання поширенню бродяжництва.

Запровадити комп'ютерний облік неповнолітніх осіб з неблагополучних сімей, схильних до вчинення правопорушень та надання інформації стосовно цих осіб органам виконавчої влади для забезпечення                         проведення цілеспрямованої виховної та роз'яснювальної роботи серед них, своєчасного реагування на вчинення ними правопорушення.

За допомогою засобів масової інформації доводити до населення інформацію про стан правопорядку в селі та результати боротьби із злочинністю, іншими правопорушеннями. Проводити роз'яснювальну роботу, спрямовану на формування у громадян правосвідомості, поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру, запобігти вчиненню необережних злочинів.

 

III           Фінансування програми

1.      Джерелом фінансування програми є бюджет сільської ради, благодійні кошти, спонсорські кошти.

 

IV            Очікувані результати

Здійснення заходів, передбачених Програмою, дозволяє забезпечити безпеку громадян і громадський порядок: виявляти, запобігати скоєння злочинів, вживати з цією метою профілактичні заходи, передбачені чинним законодавством: виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; контролювати  додержання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, перебування в селі, в тому числі і тимчасового;

вживати заходів щодо забезпечення громадський порядок під час проведення масових заходів;

V Контроль за виконанням програми.

Контроль за виконанням програмних заходів покладається на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та цін з подальшим заслуховуванням даного питання на пленарних засіданнях ради.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               Т.І.Мехед