rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Двадцять дев’ята сесія 06 скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 26 грудня 2012 року                                                                                        № 985

 

“Про звіт по зверненнях

громадян за 2012 рік.”

 

 

          Заслухавши та обговоривши звіт сільського голови по даних про звернення громадян, що надійшли до Рожнівської сільської ради за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком, керуючись ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  Рожнівської сільської ради

                                                           

ВИРІШИЛА:

 

1.      Прийняти до відома звіт сільського голови по даних про звернення громадян до Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області за 2012 рік

(Дані про звернення громадян за 2012 рік додаються).

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   Т.І.Мехед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до рішення 29 сесії 06 скликання Рожнівської сільської ради № 985 від 26.12.2012 року.

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до Рожнівської

селищної (сільської) ради Броварського району Київської області за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком

 

 

 

 

№ з/п

Найменування органу місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що

надійшли поштою

(п.1.1)*

Кількість звернень на

особистому прийомі

(п.1.2)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

823

 

977

 

69

 

102

 

892

 

875

·             указані номери пунктів Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 р.

№ з/п

Кількість звернень, з них:

 

 

Повтор

них (п.2.2)

Колектив

них

(п.5.2)

від учасників та

інвалідів війни,

учасників

бойових дій

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

від інвалідів 1,11,111 групи

(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів праці (п.7.6)

від

«дітей війни»

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,

матерів-героїнь

(п.7.11,7.12, 7.13)

від учасників ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від

Чорнобильської катастрофи

(п.7.14,7.15)

 

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.

 

5

 

8

 

12

 

15

 

3

 

4

 

3

 

1

 

32

 

41

 

47

 

58

 

4

 

3

 

7

 

118

 

 

 

 

 

№ з/п

Кількість

у тому числі питання:

питань, порушених у

зверненнях

громадян

аграрної політики і земельних

відносин

транспорту і зв'язку

Фінансо

вої,

податко

вої,

митної

політики

Соціально

го захисту

праці і заробіт

ної

плати

охорони здоров'я

комуналь

ного господар

ства

Житлової політики

екології та

природних

 ресурсів

Забезпечен

ня

дотриман

ня

законності

та охорони

правопоряд

ку

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1.

 

892

 

977

 

696

 

633

 

__

 

4

 

__

 

__

 

17

 

20

 

3

 

12

 

__

 

8

 

__

 

29

 

136

 

152

 

__

 

18

 

__

 

34

 

 

 

 

 

№ з/п

у тому числі питання:

 

сім'ї, дітей, молоді, тендерної рівності, фізичної культури і спорту

освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуаль

ної власності

діяльності об'єднань громадян,

релігії та міжконфесійних відносин

діяльності централь

них

органів

виконавчої

влади

діяльності

місцевих

органів

виконавчої

влади

діяльності

органів

місцевого

самоврядуван

ня

державного будівництва, адміністратив

но-територіально

го устрою

інші

Штатна

чисельність

відділу роботи зі

зверненнями

громадян

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

1.

 

__

 

__

 

__

 

__

 

__

 

5

 

__

 

__

 

__

 

__

 

__

 

__

 

__

 

 

 

40

 

62

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Т.І.Мехед