rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять перша  позачергова  сесія  06  скликання

 

 РІШЕННЯ

 

   від  22 лютого   2012 року                                                                           № 1011

 

“ Про  внесення  змін до Договору оренди земельної ділянки № 1156 від 27.12.2010 року  укладеного з ТОВ "____"

 

         В зв’язку з введення в дію з 30 листопада 2009 року нової грошової оцінки земель с.Рожни Броварського району  Київської області, відповідно до пункту 4 розділу „Об’єкт оренди”, пункту  8,13 розділ „Орендна плата „ Договір про внесення  змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з  ТОВ «0000”, нотаріально засвідченого 27.12.2010 року № 1156 , керуючись Законом України „Про оренду землі , „Про державний бюджет України на 2009 рік”, „Земельним кодексом, ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні „ сесія сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

                             

1. Внести такі зміни до Договору оренди земельної ділянки №1156 від 27.12.2010 року , укладеного з    ТОВ «------»”:

- пункт 4 розділу „Об’єкт оренди” зазначеного Договору оренди  викласти в такій редакції:

„4 Грошова оцінка вказаної вище  земельної ділянки 0,0150га становить 13068,00

( тринадцять  тисяч шістдесят вісім  гривень 00 копійок, згідно довідки виданої  відділом  Держземагенства  у Броварському районі Київської області 13.02 .2013 року за 

37.”

- пункт 8 розділ „Орендна плата” зазначеного Договору оренди  викласти в такій редакції:

„8 Орендна плата  вносить орендарем  у грошовій  формі в національній валюті України в розмірі ----- грн. (0000) на рік , що становить 12 (дванадцять ) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.”

- пункт 13 розділ „Орендна плата” зазначеного Договору оренди викласти в такій редакції:

„13  У разі невнесення орендної плати у строк , визначені цим Договором , справляється пеня згідно діючого законодавства України.”

2.Сплата орендної плати проводиться з дати прийняття рішення про внесення змін до договору оренди.

3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до Договору оренди, зазначеної земельної ділянки , згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

                                     Сільський голова                                       Т.І Мехед