rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сорок друга  сесія 06 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

          

 від  26 грудня  2013 року                                                                                           1290

 

“ Про  затвердження Положення

про преміювання працівників

Рожнівської сільської ради на 2014 рік

 

           Заслухавши та обговоривши Положення про преміювання працівників Рожнівської сільської ради , керуючись ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити Положення про преміювання працівників Рожнівської сільської ради            на 2014 рік.

                               (Положення додається).

2.      Затвердити виплату премії за січень-грудень 2014 року працівникам управління сільської ради в розмірі 25% від окладу за кожен місяць.

3.      Затвердити виплату премії за січень-грудень 2014 року  секретарю, головному бухгалтеру та землевпоряднику  сільської ради в розмірі 75 % від окладу за кожен місяць.

4.      Затвердити виплату премії за січень – грудень 2014 року сільському голові в розмірі 100 % від окладу за кожен місяць.

5.      Затвердити виплату премії по підсумкам роботи за рік працівниками управління сільської ради в розмірі 100 % середньомісячної заробітної плати.

6.      Затвердити виплату премії по підсумкам роботи за рік сільському голові сільської ради  в розмірі 100 % середньомісячної заробітної плати.

7.      Затвердити виплату премій з нагоди свят працівникам управління сільської ради та працівникам підлеглих підрозділів сільської ради.

8.      Дозволити регулювання премією різницю між посадовими окладами працівникам, яким не підвищувався оклад до розмірів мінімальної заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                           Т.І. Мехед

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток № 1

                                                                                                            До рішення 42 сесії Рожнівської сільської ради № 1290 від 26.12.2013

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників  Рожнівської сільської ради

 

Це Положення розроблене у відповідності з Кодексом Законів про працю України, спільною постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.1996 р. № 1033 “ Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування   соціальних   виплат населенню”, постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288 “ Про  впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів   виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів»  та постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 “ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів   виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”.

          Підставою для нарахування премії являється:

1.      Виконання плану роботи в цілому, своєчасне та якісне виконання кожним працівником своїх службових обов’язків та доручень місцевих керівних і вищестоящих органів та з нагоди свят 8 Березня, Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня місцевого самоврядування.

2.      При вирішенні питання преміювання враховується відношення до роботи на закріпленій ділянці роботи, правильність застосування в практичній роботі діючих нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів України, органів місцевого самоврядування, наказів вищестоящих органів, виконання функцій, визначених посадовою інструкцією, дотримання трудової дисципліни.

3.      Розмір премій не обмежується і призначається в межах наявних коштів на оплату праці.

4.      Сільський голова має право використати частину економії фонду заробітної плати на:

- преміювання працівників (незалежно від посад, які вони займають ) у зв'язку з - ювілейними датами (25,30,35,40,45,50,55,60- річчям від дня народження);

-  надання матеріальної допомоги на лікування, на усунення наслідків стихійного лиха;

                    -надання матеріальної допомоги на поховання батьків та членів сім'ї.

5.      Працівники позбавляються премії повністю або частково:

-          за порушення прав підприємства;

-          за неправильність застосування в практичній роботі діючих нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів України та інших керівних органів.

-          несвоєчасне або неякісне виконання міроприємств,  передбачених планом роботи, доручень вищестоящих органів, місцевих керівних органів, наказів і доручень керівництва;

-          порушення етичних норм при розгляді заяв, скарг та усних звернень громадян;

-          порушення правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, морально-етичних норм.

6.      Працівники позбавляються премії повністю:

-          за систематичне (більше двох випадків) несвоєчасну і неякісну підготовку інформації та звітів місцевим керівним органам ;

-          за систематичне (більше, ніж на протязі двох місяців) невиконання своїх службових обов’язків, визначених посадовою інструкцією та функцій на закріпленій ділянці роботи працівник позбавляється премії до кінця кварталу, в якому допущено порушення;

-          якщо на закріпленій ділянці роботи працівник не забезпечує виконання своїх службових обов’язків, то за згодою профспілкового комітету він може бути позбавлений премії до кінця поточного року або вирішується питання про звільнення його з роботи.

 

Секретар сільської ради                                      В.В.Кримець