rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сорок друга  сесія 06 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

          

 від  26 грудня  2013 року                                                                                           1301

 

 

 

“ Про затвердження Порядку  функціонування

та Положення про добровільну  пожежну охорону  на

території Рожнівської сільської ради

 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію сільського рішення виконавчого комітету Рожнівськолї сільської ради  від 28.11. 2013  року за №  180 “ Про  розгляд  Порядку  функціонування та Положення про добровільну пожежну охорону на території Рожнівської сільської ради,  з метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки відповідно до Постанови КМУ від 17.07.2013 № 564, керуючись ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Рожнівської сільської ради

 

 

В И Р І Ш И Л А

 

1.      Затвердити Порядок функціонування  та Положення про  добровільну  пожежну  охорону  на території Рожнівської сільської ради.( Додаток № 1)

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійна депутатська комісія з питань реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

 

 

 

 

Сільський голова                                      Т.І. Мехед

 

                                                                                            Додаток № 1 до 
                                                                                            до рішення 42 сесії
                                                                                            Рожнівської сільської ради 
                                                                                            від 26.12.2013 №  1301
 

ПОРЯДОК

функціонування добровільної пожежної охорони

 

1. Добровільна пожежна охорона створюється з метою здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння і забезпечується пожежно-рятувальними підрозділами.

2. Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони суб’єктів господарювання утворюються за рішенням керівника суб’єкту господарювання з числа його працівників.

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони населених пунктів утворюються органами місцевого самоврядування з числа громадян, які проживають у зазначеному населеному пункті.

3. Порядок забезпечення добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є членами добровільної пожежної охорони, визначається положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується керівником суб’єкта господарювання, органом місцевого самоврядування, що її утворили, за погодженням з територіальним органом Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС).

4. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказами Міноборони, ДСНС, а також наказами керівника суб’єкта господарювання та органу місцевого самоврядування, якими створено добровільну пожежну охорону.

5. Добровільна пожежна охорона може утворюватися незалежно від функціонування підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

6. Основним завданням добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

7. Добровільна пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки, спільно з територіальними органами ДСНС бере участь у проведенні перевірок протипожежного стану об'єктів;

3) здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, вживає заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема спільно з державною, відомчою та місцевою пожежною охороною;

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності;

5) інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки;

6) проводить роз’яснювальну роботу серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян щодо дотримання вимог пожежної безпеки, проводить підбір осіб, які бажають стати членами добровільної пожежної охорони;

7) вносить керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки;

8) бере участь:

у проведенні оглядів-конкурсів протипожежного стану;

9) здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

8. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони створюються, як:

пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою, від якого щодня призначається караул.

10. Керівник суб’єкта господарювання, органу місцевого самоврядування за погодженням з територіальним органом ДСНС визначає категорію пожежної команди:

першої категорії - передбачається цілодобове чергування водіїв пожежних машин;

11. Пожежну команду очолює начальник, якого призначає і звільняє керівник суб’єкта господарювання, органу місцевого самоврядування за пропозицією загальних зборів членів команди.

Начальник пожежної команди має заступника, якого призначає та звільняє керівник суб’єкта господарювання, органу місцевого самоврядування за поданням начальника команди, погодженим на загальних зборах членів команди.

У разі відсутності начальника пожежної команди його обов'язки виконує його заступник.

12. Начальник здійснює керівництво пожежною командою та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

13. Членом пожежної команди на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і спроможна за своїми якостями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

Вимоги до осіб, які бажають стати членами пожежної команди, встановлює Міноборони.

14. Залучати членів пожежної команди та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється.

15. Протоколи про порушення вимог пожежної безпеки складаються членами пожежної команди в межах їх повноважень, передбачених п. 10 ч. 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

16. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок членських внесків, дотацій, прибутку від власної господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Приміщення, засоби зв'язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за послуги тощо) для забезпечення діяльності пожежної команди, підлягають обліку та використанню згідно з актами законодавства.

17. Члени пожежної команди підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України «Про страхування».

18. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної команди встановлюються відповідно до частини 3 статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

19. Контроль за діяльністю пожежної команди здійснює керівник суб’єкта господарювання, орган місцевого самоврядування та територіальний орган ДСНС України.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                        В.В. Кримець