rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сорокова позачергова  сесія 06 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

          

 від  19 листопада  2013 року                                                                                           1248

 

 

“ Про затвердження порядку видалення дерев,

кущів, газонів і квітників у населеному пункті

с. Рожни Броварського району Київської області. ”

 

 

 

 

В зв’язку з необхідністю збереження, захисту та відновлення зелених насаджень на території села Рожни, відповідно до ст.28 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 127 від 12.05.2009 року “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

 

1.      Затвердити  порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населеному пункті с.  Рожни (додаток 1).

2.      Затвердити відновну вартість  зелених насаджень згідно Методики (додаток 2).

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійні депутатські комісії з питань агропромислового комплексу,  земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології , з питань бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       Т.І. Мехед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1

до рішення 40 позачергової

сесії 06 скликання Рожніівської сільської ради  від 19.11.2013 року за № 1248

 

ПОРЯДОК

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населеному пункті

с. Рожни Броварського району Київської області

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території населеного пункту, а саме села Рожни.

 

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», « Про благоустрій населених пунктів» і «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

 

 - реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

будівництва об’єктів архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

 - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

 - досягнення деревом вікової межі;

 - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

 

 

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

 

 - за рішенням виконавчого комітету Рожнівської сільської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7 - 10 цього Порядку);

 - на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів .

 

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» не потребує прийняття рішення компетентним органом.

 

 

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

 

Компетентний орган протягом трьох днів після надходження заяви передає її на розгляд відповідної комісії.

До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а також інші заінтересовані організації.

 

Комісія у п'ятиденний строк після отримання заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню ( далі –акт), за зразком, затвердженим Мінрегіоном

 

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія протягом 5 робочих днів з'ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті. Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії. Кожному з членів комісії передається по одному примірнику акта.

 

Голова комісії готує в триденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці.

 

Компетентний орган у тижневий строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

 

Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», встановлюється комісією, яка утворена виконавчим органом сільської ради. До складу такої комісії входять представники  виконавчого органу відповідної ради, фізичної або юридичної особи, яка має  намір щодо забудови території, та територіального органу Держекоінспекції. Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

 

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

 

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до місцевого бюджету..

 

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

 

 - реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

 - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

 - відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

 - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

 - досягнення деревом вікової межі;

 - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

 - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

 - у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб.

 

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта  відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

 

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

 

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених цією особою) сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

 

 

Секретар сільської ради                                           В.В. Кримець

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

АКТ №__

 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

 

«___»____________20__р.                                                                                               с. Рожни

 

 

Комісію призначено рішенням виконавчого комітету Рожнівської сільської ради

  від _______________ № _____

 

 

Голова комісії _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

Членів комісії: 1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

                          2. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

                          3. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

                          4. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

Представник заявника  _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

у зв’язку з листом __________________________________________________________________

Комісія оглянула зелені насадження за адресою:________________________________________

 

Видалення зелених насаджень пов’язано з проведенням:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(вказується причина видалення зелених насаджень)

 

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№ з/п

Вид зелених насаджень

Вік (рік)

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі

Кількість

Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)

Підлягає зрізуванню

Підлягає пересаджуванню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього видаляється:

 

1. Дерев ________________________________________________________одиниць

2. Кущів ________________________________________________________одиниць

3. Газонів _______________________________________________________га

4. Квітників _____________________________________________________м2

 

 

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

 

1. Дерев ______________________________________________________  гривень

2. Кущів ______________________________________________________  гривень

3. Газонів _____________________________________________________  гривень

4. Квітників ____________________________________________________гривень

 

 

Разом до сплати _______________________________________________   гривень

 

 

 

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:

 

№ з/п

Вид зелених насаджень

Вік (рік)

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі

Кількість

Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Разом залишається на місці:

1. Дерев ______________________________________________________________ 

 

2. Кущів ______________________________________________________________

 

3. Газонів _____________________________________________________________

 

4. Квітників ___________________________________________________________

 

Висновок комісії: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

Голова комісії:

 

 

 

Члени комісії :

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                 В.В. Кримець

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

 

ОРДЕР N _____

на знесення зелених насаджень

 

"__"_________ 20 __ р.                                                                                                       с. Рожни

 

На основі рішення виконавчого комітету Рожнівської сільської ради

 №___ від "____"__________20_____р.

 згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним "____"__________"20___ р. №____

дозволяє вирубати ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

     Строк вирубки установлюється до "_____"____________ 20 __ року

 

     Благоустрій та озеленення провести до  "_____"____________20 __року

 

 Використання вирубаної деревини___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 Зелені насадження, які залишаються в межах будівельного майданчика, передаються на збереження________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування організації)

 

 

 

Дата відкриття ордера                                                             Дата закриття ордер  

 

 «_____»_________20___року                                                         «_____»___________20___ року

 

 

 

 

            Сільський голова                  (підпис)                                 (П.І.П.)

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                    В.В. Кримець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення 40 позачергової                                                                                                                                  сесії 06 скликання Рожніівської сільської ради  від 19.11.2013 року за № 1248

 

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОВНОЇ  ВАРТОСТІ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 1. Методика визначення відновної вартості зелених насаджень (далі Методика) розроблена відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №1045.

 2. Методика визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених насаджень.

 3. Методика призначена для обґрунтування балансової вартості зелених насаджень і вартості робіт з відновлення посадок зелених насаджень за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрат матеріалів, машин і механізмів, часу, встановлених ресурсними кошторисними нормами та технологічними картами.

 

 

 

МЕТОДИКА  ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОВНОЇ  ВАРТОСТІ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ

 

 

Відновна вартість зелених насаджень розраховується за формулою:

 

Вв = Вб + Ввід,  де

 

Вв       - відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);

 

 Вб      - балансова вартість зелених насаджень;

 

Ввід        - вартість відновлення зелених насаджень (комплекс робіт з садіння і догляду за зеленими насадженнями у період їх приживлення).

 

 

 4. Визначення балансової вартості (цінності) зелених насаджень.

 

Цінність (балансова вартість) зелених насаджень – це всі витрати, за рахунок яких вони створені та прийняті на баланс експлуатуючого суб'єкта (балансоутримувача) з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

 

Балансова вартість визначається для всіх видів зелених насаджень з урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи (швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності (загального і обмеженого користування, спеціального призначення, природний і заповідний фонд, інші), зони розташування – цінності ділянки міської території (ядро міста, центральна, середня, периферійна, приміська зони) і  розраховується за формулою:

 

 

Вб = Вдм х Кв х Кп х Кя х Кф х Кз, де

 

Вдм       - кошторисна вартість догляду за деревом віком 20 років (молодняк), яка визначається за формулою:

 

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) 20 грн., де

 

Тпв       - прямі витрати на комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 14.09.2000 №201, що введені в дію з 01.10.2000 (збірник 18. "Благоустрій");

 

Тсз        - відрахування на соціальні заходи здійснюються за нормами та порядком, встановленими чинним законодавством;

 

Тзв        - загальновиробничі витрати включають витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору і відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загально-виробничих статей

 

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де

 

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

Т        - середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу;

Тпв     - прямі витрати, люд-год.;

 

0,85 грн. -      усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 людино-годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт (з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов'язаними відновленням посадок зелених насаджень) (наказ Держбуду від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

 

Тад     - адміністративні витрати, що включаються до складу вартості догляду за зеленими насадженнями, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 людино-годину планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями

 

Тад = 0,73 Тпв, де

 

0,73грн./ люд.год. -  усереднений показник для визначення адміністративних витрат;

 

20        - розрахунковий базовий вік дерева, до якого застосовуються поправочні коефіцієнти;

 

Кв - поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева (таблиця 1)

 

 Таблиця 1

Віковий стан

Кв

- молодняк до 20 років

1

- середньовікові 20-50 років

1,5

- пристиглі 50-80 років

2,2

- стиглі і перестиглі 80 і більше років

2,5

 

 

Кп - орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи (таблиця 2)

 

 Таблиця 2

Порода дерева

Кп

- швидкоростучі

2,0

- хвойні

1,5

- повільноростучі

1,0

 

 

Кя - орієнтовна величина коефіцієнта якісного стану (таблиця 3)

 

 Таблиця 3

Якісний стан

Кя

- добрий

1,00

- задовільний

0,75

- незадовільний

0,50

 

 

Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

- добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

- задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

- незадовільні – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

 

 

Кф – орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності (таблиця 4)

 

 Таблиця 4

Функціональна належність зелених насаджень

Кф

Загального користування (парки, сквери, бульвари тощо)

2,0

Обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні

1,5

Спеціального призначення (вулиці, магістралі в населених пунктах, санітарно-захисні зони тощо)

1,5

Інші

1,0

Природоохоронний, заповідний фонд

5,0

 

 

Кз – орієнтовна величина коефіцієнта цінності ділянки міської території (таблиця 5)

 

 

 Таблиця 5

Зона розташування зелених насаджень

Кз

Ядро міста

3,0

Центральна зона

2,2

Середня зона

1,75

Периферійна зона

1,50

Приміська зона

1,0

 

 

 

5. Визначення кошторисної вартості відновлення зелених насаджень.

 

Вартість комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (Ввід) – /підготовка механізованим або ручним способом стандартних місць садіння зелених насаджень, садіння зелених насаджень і догляд за ними протягом періоду приживлення – 2 роки/ складається з прямих витрат (Тпв), загальновиробничих витрат (Тзв), адміністративних витрат (Тад) і визначається за формулою:

 

Ввід = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад)

 

5.1. До прямих витрат включаються витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта:

- трудові витрати на одиницю виміру (дерево, кущ, м²) з відрахуваннями на соціальні заходи визначаються за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 14.09.2000 №201, що введені в дію з 01.10.2000 (збірник 18 "Благоустрій"). Структура та перелік витрат підприємств, пов'язаних з оплатою праці, визначаються за умовами колективного договору відповідно до трудового законодавства України та Галузевої угоди;

- витрати на машини і механізми, визначаються за Ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНМ), затвердженими наказом Держбуду України від 05.10.2001 №225, що введені в дію 01.01.2001;

 витрати на матеріали визначаються у поточних ринкових цінах на даний період в регіоні.

 

5.2. Загальновиробничі витрати розраховуються за формулою:

 

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

 

Тпв     - прямі витрати (трудомісткість, людино-годин);

 

Т         - середня погодинна оплата праці загально-виробничого персоналу;

 

Тсз    - ставка відрахувань на соціальні заходи від оплати праці загальновиробничого персоналу;

 

0,85 грн.         - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 людино-годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”).

 

Загальновиробничі витрати (Тзв) включаються до вартості відновлення зелених насаджень з урахуванням витрат на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору (відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди), відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загальновиробничих витрат.

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу визначаються з урахуванням усередненого коефіцієнту переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, середньої погодинної оплати праці загальновиробничого персоналу (за умовами колективного договору).

Відрахування на соціальні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Решта статей загальновиробничих витрат на відновлення зелених насаджень визначається з урахуванням нормативно-розрахункової трудомісткості робіт на 1 людино-годину і усередненого показника для визначення коштів на покриття цих витрат.

Для розрахунку коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 3  до ДБН Д.1.1-1-2000 (Озеленення).

 

5.3. Адміністративні витрати, що включаються до складу вартості відновлення зелених насаджень, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 людино-годину планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (підготовки місць до садіння, заготовлення садивного матеріалу, садіння, догляд протягом періоду приживлення).

 

Для розрахунку адміністративних витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 (Озеленення), що затверджений наказом Мінбуду України від 28.12.2005 №28 "Зміни до додатка 13".

 

Тад = 0,73 Тпв,  де

 

0,73 грн./люд.-год. -  усереднений показник для визначення адміністративних витрат

 

Примітки:

1. Кз рекомендовані додатком 2.1 до ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, затвердженого наказом Держбуду України від 18 липня 2001 №1451.

2. Кя; Кп; Кв; Кф – визначені відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мінбуду від 10.04.2006 №105, та Методичних рекомендацій, затверджених першим заступником Голови Держжитлокомунгоспу від 12 грудня 1995 року.

3. Кошторис комплексу робіт із садіння дерева з квадратною грудкою 0,5 х 0,5 х 0,4 м і догляду наведено у додатку 1.

4. Приклад розрахунку балансової вартості, вартості відновлення і відновної вартості дерева з квадратною грудкою землі 0,5 х 0,5 х 0,4 м наведено у додатку 2.

5. Балансова вартість газонів і квітників розраховується за ресурсними елементними кошторисними нормами (створення та догляд за ними) з урахуванням коефіцієнтів Кф і Кз.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                            В.В. Кримець