rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
  РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шістнадцята сесія 06 скликання

 РІШЕННЯ
  
20 грудня 2011 року № 414

Про внесення змін до рішення 
«Про встановлення місцевих податків 
та зборів на наступний бюджетний період 

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, Рожнівська сільська рада Броварського району Київської області


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до діючого рішення 10 сесії 06 скликання № 194 від 22.06.2011р. «Про місцеві податки та збори» на наступний бюджетний період 2012 р. та встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.

3. Виконавчому органу Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення із додатками до органу державної податкової служби Броварського району.

 

Сільський голова Т.І.Мехед

  Додаток № 1
  до рішення Рожнівської сільської ради 
  Броварського району, Київської області
  від «___» ____________2011 року №_____

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1. Платники податку:

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податкує кожна з цих осіб за належну їй частку.


1.3 Об'єкт оподаткування.

1.3.1 Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

1.3.2 Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

в) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

г) гуртожитки.


1.4. База оподаткування

1.4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

1.4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюються органом держаної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

1.4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.4.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.


1.5. Пільги зі сплати податку

1.5.1 База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

1.6. Ставка податку

1.6.1 Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа, яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного( податкового ) року.


1.7. Податковий період
1.7.1 Базовий податковий( звітний) період дорівнює календарному року. 

 

1.8. Порядок обчислення суми податку

1.8.1 Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

1.8.2 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою встановленою у порядку, визначеному статею 58 Податкового Кодексу

Щодо новостроєнного(нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником починаючи з місяця, в якому виникло право на такий об'єкт.Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

1.8.3 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання(реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

1.8.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність ця стаття, а в наступні роки щокварталу, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податної служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу, визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.8.5 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного(нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

1.9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

1.9.1 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця в якому виникло право власності.

1.9.2 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.


1.10. Порядок сплати податку.

1.10.1 Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.


1.11. Строк сплати податку.

1.11.1 Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради Г.М.Хавро