rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
  РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Дванадцята сесія 06 скликання

 Рішення
01 вересня 2011 року

 „Про затвердження Правил благоустрою 
 території села Рожни Броварського району”

 Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні , відповідно до ст. 10 закону України „Про благоустрій населених пунктів”, з метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку в селі Рожни Броварського району та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, Рожнівська сільська рада , -

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Правила благоустрою території села Рожни (далі Правила), що додаються.
 2. Виконавчому комітету Рожнівської сільської ради забезпечити реалізацію положень та 
  вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської рад.


Сільський голова Т.І.Мехед
 

 П Р А В И Л А 
 благоустрою території села Рожни 
 Броварського району Київської області 

1. Загальні положення
Правила благоустрою території села Рожни Броварського району 
Київської області (далі Правила) розроблені з врахуванням законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
 Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою села і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.
 Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює комунальне підприємство „Рожнівське”. 
 Управління у сфері благоустрою села здійснює виконавчий комітет Рожнівської сільської ради.
 Рішення сесії Рожнівської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
 Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.
2. Забезпечення державних, громадських та приватних
 інтересів у сфері благоустрою населеного пункту 
Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.
Обговорення проекту правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.
Внесення змін до Правил здійснюється сесією Рожнівської сільської ради у встановленому законом порядку.
При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту
 Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:
- вносити в установленому порядку на розгляд Рожнівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;
- організувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;
- здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;
- інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;
- вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою.
 4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.
 4.2. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.
4.3. Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом сільської ради у відповідності з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством (примірний договір додається).
4.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Рожнівської територіальної громади, виконується спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом сільської ради.
4.5. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносять до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником або уповноваженою власником особою.
4.6. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради.
 4.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.
 Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством „Рожнівське”, забезпечувати належне утримання території загального користування прилеглої до його присадибної ділянки.
4.8. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться працівниками комплексного прибирання прибудинкових територій комунального підприємства, відповідно договору на утримання та благоустрій прибудинкової території, укладеного з кожним квартиронаймачем.
4.9. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані у комунальну власність як безхазяйні, проводяться комунальним підприємством.

 5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території 
 населеного пункту
 Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:
 5.1.Щорічно у лютому-березні місяцях розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності може корегуватись довгострокова програма благоустрою території села.
 Заходи щодо облаштування вулично-дорожної мережі комунальної власності села дорогами з твердим покриттям, а також розвиток мереж зовнішнього освітлення вулиць та провулків розробляються і затверджуються окремо та передбачаються в програмі „Сільська дорога”.
 5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які проживають на цій території.
 5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.
 5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.
 5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.
 5.6. Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.
 5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою села у повному обсязі несе комунальне підприємство.

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

6.1. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій 
у сфері благоустрою населеного пункту

6.1.1. Підприємства, організації та установи мають право:
- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;
- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;
- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
- брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;
- вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

6.1.2. Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:
- утримувати в належному стані території надані їм у встановленому законом порядку;
- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору комунальним підприємством об’єкти благоустрою та прилеглі території;
- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та у встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у встановленому порядку;
- проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Рожнівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;
- у процесі утримання об’єктів, регулярно здійснювати заходи технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
- відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища , в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та /або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами установами та організаціями територіях відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

 6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:
 - користуватися об’єктами благоустрою села;
 - брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;
 - виносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;
 - отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;
 - брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;
 - вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю майну громадян;
 - звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:
- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;
- дотримуватись правил благоустрою території села;
- не порушувати права і законні інтереси інших об’єктів благоустрою села;
- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;
 - своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;
 - складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;
 - споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;
 - утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;
 - на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та при будинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:
 - вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в невідведених місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах:
 - засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця; 
 - псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;
 - порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;
 - випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 - вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;
 - мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;
 - здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;
 - порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час ( з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;
 - порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.
 6.3. Організація утримання зелених насаджень на території села.
 Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
 Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з „Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.
 Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:
 - на об’єктах комунальної власності - комунальне підприємство „Рожнівське”.
 - на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;
 - на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.
 Негайне видалення пошкоджених аварійно-небезпечних дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та / або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.
 Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з комунальним підприємством та виконавчим комітетом Рожнівської сільської ради.
 Охорона зелених насаджень села Рожни є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4. Організація санітарного очищення території села
6.4.1.Формування системи санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється за окремою Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка буде складовою частиною цих Правил та затверджена відповідним рішенням сесії Рожнівської сільської ради.
6.4.2. Загальносільським санітарним днем на території Рожнівської сільської ради встановлюється кожна п’ятниця тижня.
6.4.3. Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території села Рожни покладається на комунальне підприємство „Рожнівське”.

6.5. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту.
 Фінансування заходів з благоустрою території села Рожни, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.
 Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.
 Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством „Рожнівське”, можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.
 Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

 На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законом порядку;
- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;
 - вивозити і звалювати у невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;
 - складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
 - самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;
 - встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
 - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 - розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, відходи виробництва тощо;
 - кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;
 - захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна і під’їзди будинків та споруд предметам и і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;
 - наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;
 - самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7. Контроль за дотриманням Правил благоустрою території села Рожни.
 6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Броварською районною державною адміністрацією.
 6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснюють Рожнівська сільська рада та її виконавчий комітет.
 Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:
- проведення перевірок територій;
- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
- участі у розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Рожнівської сільської ради;
 - подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.
 6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до :
 - проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту; 
 - складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
 - допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

6.8. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту
 До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:
- порушенні Правил благоустрою села Рожни (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 - знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 - порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 - порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 - самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;
 - пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

Секретар сільської ради Г.М.Хавро