rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

                                                                

 

                             РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Проект рішення

 

 

Про внесення змін до рішення

«Про встановлення місцевих податків

та зборів»

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, з метою застосування положень ст. 69  Бюджетного кодексу України, на підставі п.п.265.5.1 п.265.5 ст. 265 Податкового кодексу України, Закону України від 27.03.2014 року № 1166-VII „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Рожнівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до діючого рішення сесії Рожнівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»  та додатку до цього рішення такі зміни:

 

абзац перший підпункту 1.5.2. пункту 1.5. після слів "що перебувають у власності" доповнити словами "фізичних осіб або";

 

слова "житлова площа" в усіх відмінках замінити словами "загальна площа" у відповідному відмінку.

 

2. Виконавчому комітету Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення до Броварської ОДПІ.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед


 АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки»

 

підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

 Згідно ст.ст. 10,12 Податкового кодексу України органами місцевого самоврядування встановлюється  податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків - на 250 кв. метрів.

 

 Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової нерухомості:

 · для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів та житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 · для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів та житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

2. Метою регулювання є:

 - отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

 - забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України

 - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при якій згідно зі ст.12.3.5 розділу І ПКУ будуть застосовуватися мінімальні ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що призведе до втрат бюджету

 

4. Механізм розв’язання проблеми.

 Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на наступний бюджетний період», а саме до «Положення про податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки».

 Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Рожнівської сільської  ради у мережі Інтернет та на дошках оголошень сільської ради

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

 - отримати стабільні надходження до сільського бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

 Позитивними факторами будуть:

 - додаткові надходження до сільського бюджету ;

 - здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА  не потребує.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

         Згідно вимог чинного законодавства ( ст. 12 ПКУ) строк дії регуляторного акта обмежений. Регуляторний акт має дію у 2014 році. До запропонованого регуляторного акту можуть бути внесені зміни у разі внесення змін до податкового законодавства на державному рівні.

 

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 

 

Секретар  сільської ради                                           В.В. Кримець