rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

ПРОЕКТ

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

“ Про надання дозволу Виробничому кооперативу „Контакт -90” на розробку

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки

в  оренду .”

 

         Розглянувши  лист  Виробничого кооператива «Контакт - 90»  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі в оренду  земельної ділянки площею 0,4354га для обслуговування   бази відпочинку  в с. Рожни  Броварського району Київської області, керуючись ст.12,134 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А :

                               

1.Надати дозвіл Виробничому кооперативу  «Контакт -90»  на розробку проекту  землеустрою щодо відведення в оренду на 49 років  земельної ділянки площею 0,4354га, для  обслуговування  бази відпочинку „Енергетик” в с.Рожни  Броварського р-ну Київської області.

      2. Рекомендувати  Виробничий кооператив „Контакт – 90”   замовити розроблення

      проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки в осіб, які мають відповідні

      дозволи (ліцензії) на   виконання  землевпорядно-геодезичних видів робіт.

      3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його

      згідно норм чинного законодавства України.

     4. Попередити Виконавчий  кооператив «Контакт - 90»  про те, що  державна реєстрація

      земельної   ділянки  скасовується Державним  кадастровим реєстратором у разі, якщо

      протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове

      право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст. 24 Закону України  «Про

      Державний земельний кадастр»).

5. Зазначений  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає громадянам право володіти , розпоряджатися та користуватися  вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

Сільський голова                                         Т.І Мехед

Землевпорядник________________________

с.Рожни

_____ _______________ 2014 року

№_______   _________  - VІ

                                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ

 

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

Про втрату чинності рішення 47 сесії 06 скликання Рожнівської сільської ради від 27.06.2014 року за № 1510 „Про внесення змін до додатку рішення 06 скликання «Про встановлення місцевих податків та зборів» від 26.12.2012 року №987”

 

 

Розглянувши питання про необхідність визнати таким, що втратило чинність рішення 47 сесії 06 скликання Рожнівської сільської ради від 27.06.2014 року за № 1510 „Про внесення змін до додатку рішення 06 скликання «Про встановлення місцевих податків та зборів» від 26.12.2012 року №987” в зв’язку з виявленням технічних помилок, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Рожнівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 47 сесії 06 скликання Рожнівської сільської ради від 27.06.2014 року за № 1510 „Про внесення змін до додатку рішення 06 скликання «Про встановлення місцевих податків та зборів» від 26.12.2012 року №987”.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. 

 

 

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед

 

 

 

 

с. Рожни

__________ 2014 року

№ _______________

 

                                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевих податків та зборів

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, з метою застосування положень ст. 69  Бюджетного кодексу України, на підставі п.п.265.5.1 п.265.5 ст. 265 Податкового кодексу України, Закону України від 27.03.2014 року № 1166-VII „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” з метою збільшення наповнення місцевого бюджету, керуючись , п.24 ч. 1 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Рожнівської сільської ради

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити місцеві податки та збори, а саме податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2. Затвердити Положення про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1).

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

4 Виконавчому органу Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення із додатками до органу державної податкової служби Броварського  району.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Т.І.Мехед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рожни

_____________ 2014 року

№ __________________________

 

 

Додаток № 1

до рішення Рожнівської сільської ради

Броварського району, Київської області

_____________________2014 року 

№ _________________

 

 

 

 

 

Положення про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

 

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 

2. Об'єкт оподаткування

 

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

 

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

 

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

 

ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

 

д) гуртожитки;

 

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

 

 

3. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 

3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 4.1 пункту 4 цього положення.

 

 

4. Пільги із сплати податку

 

4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

 

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Рожнівська сільська рада  до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

 

 

5. Ставка податку

 

5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

 

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

 

б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

 

6. Податковий період

 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

7. Порядок обчислення суми податку

 

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

 

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

 

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити  сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

розміру загальної площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

 

нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

 

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 

9. Порядок сплати податку

 

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                          В.В. Кримець