rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
Прогноз Рожнівської сільської ради

ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ РОЖНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2021 2022 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз бюджету Рожнівської сільської ради на 2021 - 2022 роки (далі Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів. Побудова Прогнозу базується на підходах, які застосовувалися у Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2019-2021 роки, і є його логічним продовженням.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним

процесом в Рожнівській сільській раді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозвязку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ сільської ради;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку сільської ради, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету села з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Рожнівської сільської ради базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету

Індикативні прогнозні показники сільського бюджету є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на 2021 та 2022 роки.

При здійсненні прогнозу сільського бюджету на 2021-2022 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України: (%)


Прогноз за базовим сценарієм

2021 рік

2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня

попереднього року)

105,7

105,3

Індекс цін виробників (грудень до грудня

попереднього року)

108,0

106,1


Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з січня 2021 року 5 003 гривні;

з січня 2022 року 5 290 гривень.

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з січня 2021 року 2 270 гривень;

з січня 2022 року 2 445 гривень.Показник

2021 рік

2022 рік

Загальний фондДоходи ( із трансфертами)

6234945

6479660

Видатки (із трансфертами)

6234945

6479660

Кредитування усього, у тому числі:- надання кредитів з бюджету

0

0

-повернення кредитів до бюджету

0

0

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)Спеціальний фондДоходи ( із трансфертами)

160000

170000

Видатки (із трансфертами)

160000

170000

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)РазомДоходи ( із трансфертами)

6394945

6649660

0идатки (із трансфертами)

6394945

6649660

Кредитування усього, у тому числі:- надання кредитів з бюджету

0

0

-повернення кредитів до бюджету

0

0

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)

0

0


2.1. Дохідна спроможність бюджету Рожнівської сільської ради

Прогноз доходів сільського бюджету на 2021-2022 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету села та підвищення життєвого рівня населення .

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності сільського бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету села з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

При формування дохідної частини сільського бюджету були враховані фактичні надходження за 2018 рік, планові показники на 2019 рік та прогнозні показники на 2020 рік.

Обсяг власних доходів загального фонду сільського бюджету на 2021 рік розрахований у сумі 6234945 гривень, що на 1938445 гривень або на 1,45% більше відповідного планового показника на 2019 рік. До спеціального фонду у 2021 році прогнозується отримати 165000 гривень, що на 105000 гривень або на 2,7% більше відповідного планового показника на 2019 рік.

Обсяг власних доходів загального фонду сільського бюджету на 2022рік розрахований у сумі 6479660. гривень, що на 2013160. гривень або на 1,45% більше відповідного планового показника на 2019 рік. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 170000. гривень, що на 110000. гривень або на 2,8% більше відповідного планового показника на 2019 рік.


Індикативні показники власних доходів бюджету

Рожнівської сільської  ради на 2021-2022 роки

                                                                                       Грн.

ККД

Найменування


2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеіальний фонд

10000000

Податкові надходження

6214945


6456360


13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

400000


425000


13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

1753245174496014040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами госпадарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

530000


560000


18000000


Місцеві податки і збори, в т.ч.

18010000

Земельний податок

1890000


2000000


18010000

Податок на майно

58060060300018050000

Єдиний податок

1061100


112340020000000

II.Неподаткові надходження

20000

165000

23300

170000

22090000

Державне мито

5000


5300


24060300

Інші надходження

15000


18000


25000000

Власні надходження


65000


70000

2417000

Надходження коштів пайової участі


100000


1000006234945

1985000

6479660

170000

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності сільської ради

Прогнозні показники видатків сільського бюджету на 2021 2022 роки

розроблено на основі показників дохідної частини бюджету села. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки на 2021-2022 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2021-2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2021 році застосовано коефіцієнт 1,080; у 2022 році 1,061.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані обєктів житлово комунального господарства, інших обєктів інфраструктури села, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.


Індикативні прогнозні показники видатків бюджету за функціональним призначенням на 2021-2022 роки


КТПКВК

Найменування


2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд


Видатки разом

6234945

165000

6479660

170000

0150

Державне управління

3442776

65000

3573460

70000

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

170000


180000


3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що

200000


200000


3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

25000


25000


4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

200000


200000


6030

Організація благоустрою населених пунктів

976000


1035000


7130

Здійснення  заходів із землеустрою

100000


100000


7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету


100000


100000

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

821169


841200


9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

300000


3200002.3. Фінансування бюджету сільської ради

Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування значного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови обєктів інфраструктури села, житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування міського бюджету в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2021 році в сумі 100000 гривень.

2.4. Міжбюджетні відносини

Прогноз включає показники міжбюджетних трансфертів сільського

бюджету до державного бюджету та місцевих бюджетів інших рівнів.

Взаємовідносини бюджету села з місцевими бюджетами інших рівнів

будуть здійснюватися через механізм передачі відповідних міжбюджетних

трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.

На 20212022 роки планується передбачити субвенцію районній раді на забезпечення харчуванням учнів Рожнівського НВК


Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 2022 роки


КТПКВК

Назва міжбюджетного трансферту


Роки

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

300000

320000


3. Пріоритетні напрями розвитку сільської ради


Органи місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням органів управління сільськоїї ради є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами.

У 2021-2022 роках планується здійснювати такі заходи:

- організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності усіх структурних підрозділів сільської ради;

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території сільської ради;

- забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

Інші програми та заходи у сфері освіти

 • Пріоритетним завданням є; виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
 • підвищення освітнього рівня сільського населення;
 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу у сільській місцевості.

Основними завданнями місцевої Програми є:

 • забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття базової середньої освіти;
 • створення умов  для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому.


Оздоровлення та відпочинок дітей

Пріоритетними завданнями у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є;

- створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення всіх дітей села Рожни;

- забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні.


Основними завданнями місцевої Програми є:

- збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні;

- забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля;

- ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним середовищем рідного краю та всієї країни;

- поліпшення матеріально технічного, науково - методичного забезпечення діяльності Рожнівського НВК;

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей.

.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш

вразливим верствам населення;

- забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій; забезпечення соціальної підтримки дітей війни, інвалідів та ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- забезпечення вирішення інших соціальних проблем по заявах громадян;

- забезпечення соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та членів

сімей загиблих воїнів АТО;

- вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;

- організація надання соціальних послуг гарантованих державою;

- соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Пріоритетом розвитку у сфері культури є:

- забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів,

нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи з метою соціального, духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради дотримання миру, європейських цінностей;

- збереження, примноження культурних надбань;

- створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня населення громади.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного бази закладів культури;

- забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг

закладів культури клубного типу та бібліотек;

- розвиток культури та культурного розмаїття;

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної

культурної спадщини;

- збереження памяток та обєктів культурної спадщини;

- модернізація матеріально-технічної бази, інформатизація закладів культури;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для задоволення культурних потреб населення громади,

творчого розвитку, естетичного виховання громадян;

- формуванню гармонійного культурного середовища;

- збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою

діяльністю, бібліотечним обслуговуванням;

- збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;

- поповнення та оновлення бібліотечних фондів, запровадження нових інформаційних послуг;

- надання якісних культурно-мистецьких послуг;

- посилення контролю за збереженням історико-культурної спадщини;

- охорона нематеріальної культурної спадщини.

Організація благоустрою населених пунктів

Пріоритетними завданнями є:

комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, що здійснюється на території, з метою їх належного утримання, благоустрою, раціонального  використання та  охорони навколишнього середовища, в умовах якого, забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • організація робіт з очищення та озеленення території населених пунктів;
 • поточний та капітальний ремонт та утримання в належному стані вулиць, доріг місцевого значення та   сільських комунальних доріг;
 • капітальний  ремонт, реконструкція вуличного електроосвітлення;
 • створення парків, зелених зон, місць для масового відпочинку громадян;
 • висадка нових зелених насаджень;
 • догляд за зеленими насадженнями та квітниками;
 • робота, повязана з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, інших водоймищ;
 • впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів;
 • утримання в належному стані спортивних споруд, дитячих майданчиків;
 • проведення робіт по централізованому збиранню та вивезенню відходів;
 • проведення робіт   по  спорудженню огорожі кладовищ  та утримання в належному стані кладовищ;
 • боротьба з шкідливими рослинами ;
 • закупівля  і проведення заходів для обкосу трав, вирубки дерев, чагарників з метою підтримання зеленого покрову газонів та зелених насаджень.

-        Здійснення заходів із землеустрою

Пріоритетними завданнями у цій сфері є:

- проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою;

- оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- провести інвентаризацію усіх земель ОТГ.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення дохідної частини сільськогоо бюджету.

Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

Пріоритетними завданнями у цій сфері є:

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів району.

покращення соціально-економічного розвитку району, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності району.

забезпечення життєво важливих інтересів населення, обєктів, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності в дорожній доступності

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

Виготовлення проектно кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття.


Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Пріоритетними напрямками є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - об'єкти) та населеного пункту  на території Рожнівської  сільської ради від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Основними завданнями Програми є: забезпечення діяльності сільської пожежної команди, зміцнення її матеріально-технічної бази та поліпшення соціально- побутових умов праці працівників.

Інші субвенції з місцевого бюджету

Пріоритетними напрямками є створення умов для збереження здоровя учнів та вихованців Рожнівського НВК, забезпечення їх якісним, повноцінним, раціональним харчуванням передбаченим законодавством України, обласними, районними та місцевими програмами.


Основними завданнями Програми є: створення умов для повноцінного харчування учнів та вихованців Рожнівського НВК за рахунок державного та районного бюджету :

 • учнів пільгових категорій (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»);
 • учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • 10% від учнів 5-11 класів,які не належать до вказаних вище категорій, але потребують безоплатного харчування на основі рішення органів місцевого самоврядування;
 • учнів, які відвідують групу продовженого дня (10% звільняються у повному обсязі від плати за харчування, 15% - на половину вартості);
 • вихованців пільгової категорії дошкільної ланки НВК/НВО (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям", дітей інвалідів);

вихованців, батьки яких є учасниками бойових дій або перебувають у зоні АТО;

-        вихованців дошкільної ланки НВК/НВО, що не мають пільг;

-        дітей під час періоду перебування у пришкільному таборі.


Створення умов для повноцінного харчування учнів та вихованців Рожнівського НВК за рахунок місцевого бюджету :

-        учнів 1-9 класів та вихованців пільгових категорій (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»);

-        учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-9 класах;

-        учнів, які відвідують групу продовженого дня (15% - звільняються від оплати на половину вартості);

-        вихованців, батьки яких є учасниками бойових дій або перебувають у зоні АТО;

-        вихованців дошкільної ланки Рожнівського НВК, що не мають пільг;

-        дітей під час періоду перебування у пришкільному таборі.

Головний бухгалтер                                                      Г.БАТЮК