rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

 

 

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Проект рішення

 

 

 

 

„Про внесення змін до Методики

розрахунку і порядку використання плати

за оренду комунального майна, що перебуває у спільній

власності територіальної громади села Рожни”

 

 

     З метою врегулювання процедури передачі в оренду фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни Броварського району Київської області, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, керуючись ст.ст. 3, 5, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ,ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Рожнівської сільської ради

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.             Внести до додатку № 2 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни наступні зміни:

 

1)      пунк 4 „Розміщення об’єктів з надання послуг” доповнити підпунктом 4.9. такого змісту:

 

 "4.9. Послуги Провайдера з телекомунікаційного обслуговування – 400 грн./міс. (сумарно із застосуванням  індексу інфляції з першого числа місяця, наступного після дати набрання чинності змін цієї Методики)"

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та цін.

 

Сільський голова                                                         Т.І.Мехед

 

 


АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проект рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання.

Відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) вносяться зміни і затверджуються орендні ставки за використання окремого індивідуально – визначеного комунального майна та передбачається нормативне регулювання і удосконалення застосування орендних ставок за використання комунального майна. Також, передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади села Рожни та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

 

2. Визначення цілей місцевого регулювання.

Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів окремого індивідуально – визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села, є підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду окремого індивідуально – визначеного комунального майна та розміри орендних ставок за використання комунального окремого індивідуально – визначеного майна, упорядкування процесу розрахунку, збереження комунального окремого індивідуально – визначеного майна та ефективне використання вільних площ, поповнення сільського бюджету.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Проект рішення сільської ради підготовлено з метою реалізації повноважень Рожнівської сільської ради, як представника власника майна територіальної громади села Рожни щодо управління комунальним окремо індивідуально – визначеним майном та затвердження орендних ставок за використання комунального окремого індивідуально – визначеного майна, що передбачає виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна». У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначені питання вирішуються на засіданнях сільської ради, альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

 

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни», яким пропонується затвердити:

- орендні ставки за використання комунального окремого індивідуально – визначеного майна;

Розмір плати за оренду окремого індивідуально – визначеного майна розраховується в порядку, встановленому Додатком 2 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів), що перебуває у комунальній власності територіальної громади села Рожни, та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

- використовувати затверджені орендні ставки при передачі в оренду комунального окремого індивідуально – визначеного майна;

- здійснювати належний розрахунок плати за використання комунального окремого індивідуально – визначеного майна;

- упорядкувати порядок використання плати за оренду комунального окремого індивідуально – визначеного майна;

- поповнювати сільський бюджет.

 

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

 

Прийняття зазначеного проекту рішення сільської ради та затвердження орендних ставок за використання комунального окремого індивідуально – визначеного майна надасть можливість:

-              здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду;

-              контролювати надходження грошових коштів від оренди комунального окремого індивідуально – визначеного майна та планувати надходження на майбутні періоди;

-              збільшити надходження коштів до сільського бюджету;

-              зробити прозорим та відкритим процес передачі окремого індивідуально – визначеного майна, що належить до комунальної власності, в оренду.

 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності рішення Рожнівської сільської ради «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади села Рожни»  передбачається визначити за наступними критеріями:

8.1. Надходження орендної плати:

- до сільського бюджету;

- на поповнення власних обігових коштів.

8.2. Розмір площ, наданих в оренду:

- бюджетним організаціям;

- підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.

8.3. Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб

 з основними положеннями цього регуляторного акта.

Зазначене рішення сільської ради буде поширюватись на виконавчий орган Рожнівської сільської ради, підприємства, установи, організації комунальної власності територіальної громади села та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями окремого індивідуально – визначеного майна комунальної власності територіальної громади села Рожни.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

- відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду окреме індивідуально – визначене майно, що належить до комунальної власності;

- опитування орендарів про неузгодженість прийнятого регуляторного акта існуючим умовам надання в оренду комунального окремого індивідуально – визначеного майна;

- відстеження змін в чинному законодавстві;

- відстеження кількість площі переданої в оренду.

 

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

 

 

Секретар сільської ради                              В.В. Кримець