rozhni@i.ua (04594) 2-53-84
місцеві податки та збори_зміни у 2019

УКРАЇНА

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ


”Про внесення змін та доповнень до рішення 33 сесії 07 скликання за № 791 від 26.06.2018 року „Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2019 рік””


Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність внесення змін до рішення 33 сесії 07 скликання за № 791 від 26.06.2018 року „Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2019 рік” в звязку з внесенням змін до Податкового кодексу України згідно Закону України № 2628 від 23.11.2018 року та необхідності приведення місцевих податків та зборів у відповідність до чинного законодавства України, керуючись Податковим кодексом України, п. 24 р.1 ст. 26, ст. 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Рожнівської сільської ради

ВИРІШИЛА:


  1. Внести зміни та доповнення до рішення 33 сесії 07 скликання за № 791 від 26.06.2018 року „Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2019 рік, а саме до Додатку 3 „Положення про туристичний збір на території Рожнівської сільської ради”, а саме:
  • У розділ „2. Платники збору”:

в абзаці першому слова "та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобовязанням залишити місце перебування в зазначений строк" замінити словами та цифрами "та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених розділом 5 цього Положення";

абзац другий доповнити підпунктом „ж” такого змісту:

"ж) члени сімї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення (членами сімї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сімї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері  і з боку батька, онуки.), які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених розділом 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму";

  • Розділ „3. Ставка збору”  викласти в такій редакції:

„Ставка збору встановлюється, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених у розділі 5 цього Положення, у розмірі:

  • 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
  • 5 відсотків - для вїзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.”
  • Розділ „4. База справляння збору” викласти в такій редакції:

„Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених розділом 5 цього Положення”.

  • Розділ „5. Податкові агенти” викласти в такій редакції:

Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші обєкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).


Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з абзацом 3 розділу 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом частиною 1 розділу 5 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" абзацу 2 розділу 2 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою обєднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.”

  • Розділ „6. Особливості справляння збору” викласти в такій редакції:

„Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території Рожнівської сільської ради, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до рішення Рожнівської сільської ради.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Рожнівської сільської ради, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому порядку.";

  • Розділ „7. Порядок сплати збору” викласти в такій редакції:

„Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення сільської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобовязаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.”


2. Рішення вступає в дію з моменту його затвердження.


3. Секретарю Рожнівської сільської ради Бєлінській А.Л. оприлюднити  дане рішення на офіційному веб сайті  Рожнівської сільської ради та направити в установленому порядку до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київський області.Сільський голова                                                В.М. Кабиш

Секретар сільської ради ____________А.Л. Бєлінська

с.Рожни

від 12  лютого 2019 року

№ 931   42 сесія 07 скликання