rozhni@i.ua (04594) 2-53-84

УКРАЇНА

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Про внесення змін до рішення 9 сесії Рожнівської сільської ради 07 скликання Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік ” від 07.07.2016 року за № 206”

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність внесення змін до рішення Рожнівської сільської ради „Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік ” в  зв’язку з прийняттям закону, яким внесено зміни до Податкового кодексу України згідно Закону України від 20.12.2016 року  №1791 – VIIІ „Про внесенням змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” на підставі статті  10, пункту 12.3, 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства рішень сільської ради, сесія Рожнівської сільської ради

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до додатку 1 „Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рожнівської сільської ради” до рішення 9 сесії Рожнівської сільської ради 07 скликання Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік”  від 07.07.2016 року за № 206 , а саме :

 

в розділі 6 „Ставки податку”:

- цифри "1%" замінити цифрами "0,5 %"; цифри "2%" замінити цифрами "1,5 %"; цифру "0,75%" замінити цифрою"0,4 %";

- у підпункті зі змістом "- для будівель  промислових та складів – 1 %" цифри "1%" замінити на цифри "0,3%";

- у підпункті зі змістом "- інші будівлі -1%" цифри "1%" замінити на цифри "0,3%".

 

2. Внести зміни до додатку 2 „Положення про встановлення плати за землю на території Рожнівської сільської ради ” до рішення 9 сесії Рожнівської сільської ради 07 скликання Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік”  від 07.07.2016 року за № 206, а саме :

 

у пункті 7.1 розділу 7 „Ставки земельного податку за земельні ділянки”:

- підпункт зі змістом "- за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства – 0,05 %" цифри "0,05%" замінити на цифри "0,3%";

- підпункт зі змістом "- за земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в межах села Рожни та за межами)  - 0,01%" цифри "0,01%" замінити на цифри "0,3%".

 

3. Внести зміни до додатку 3 „Положення про транспортний податок на території  Рожнівської сільської ради ” до рішення 9 сесії Рожнівської сільської ради 07 скликання Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік”  від 07.07.2016 року за № 206, а саме :

 

- в розділі 3 „Об’єкт оподаткування”:  цифри "750" замінити цифрами "375".

 

4. Внести зміни до додатку 4 „Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території  Рожнівської сільської ради ” до рішення 9 сесії Рожнівської сільської ради 07 скликання Про податки та збори на території Рожнівської сільської ради на 2017 рік”  від 07.07.2016 року за № 206, а саме :

 

в розділі 4 „Ставки податку”

- пункт 4.1. викласти в такій редакції :

"Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)";

 

- у підпункті 1 пункту 4.2. слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму";

 

- в розділі 7 „Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку”: пункт 7.10 доповнити абзацом 4 наступного змісту "Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту".

 

5. Виконавчому комітету Рожнівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення до Броварської ОДПІ.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                       В.М. Кабиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради ____________А.Л. Бєлінська

с. Рожни

від 03.02.2017 року

№  414   15 позач. сесія 07 скликання